Als je goed luistert naar de tijd

waar mag jij jouw organisatie

dan naartoe leiden?

Leiders organisatie meerwaarde
Soulful Organisaties – Organisatie coaching & advies

Hoe creëer je meer-waarde?

Het is een uitdagende tijd. Een tijd die op korte termijn organisaties voor de vraag stelt; hoe komen wij deze crisis door? Terwijl juist het verder kijken dan deze crisis belangrijk is. (Commerciële) organisaties mogen zich dan ook de vraag stellen; welk bestaansrecht hebben wij over drie jaar nog? 

Een crisis biedt vaak een vruchtbare bodem voor nieuwe kansen, voor nieuwe ideeën en voor nieuwe organisaties. Voor bestaande organisaties is het echter een uitdagendere periode. Vooral om vanuit de bestaande business de koers bij te stellen en daarin de hele organisatie mee te krijgen. 

Het is de tijd voor Soulful organisaties in de zorg, overheidsinstellingen, NGO’s en social enterprices om meer ‘business wise’ te worden: Hoe zorg je ervoor dat je je klanten goed bedient en dat je financieel gezond bent? En de tijd voor commerciële organisaties om meer Soulful te worden. Hoe ga je ervoor zorgen dat je meer waarde creëert dan financiële waarde. Hoe voeg je waarde toe voor je medewerkers en voor de maatschappij? 

Ik geloof dat toekomstige succesvolle organisaties Soul & Business combineren. Daarom help ik om terug te gaan naar de kern, zodat de juiste ontwikkelingen op het juiste moment worden doorgevoerd.

If everyone is moving forward together, then success takes care of itself.

Henry Ford

Waar ik mee help

100 dagen Soul, Strategy, Success

Elke organisatie is uniek, heeft een ontstaansgeschiedenis en een eigen cultuur. De Soulful Leadership aanpak kijkt altijd naar de basis van jouw organisatie. Waar komen jullie vandaag? Waar staan jullie nu? En  waar kunnen en mogen jullie naartoe groeien? Om een succesvolle verandering en om groei teweeg te brengen zijn er 3 belangrijke processtappen; vertragen, kiezen en versnellen. In 100 dagen werken we samen aan Soul, Strategy en Success. 

Stap 1 – Soul

Het kan gebeuren dat een organisatie door de jaren heen het contact met de eigen bezieling verliest. In de eerste periode van de 100 dagen, help ik jou en jouw (management)team de vertraging op te zoeken, afstand te nemen en terug te gaan naar de vraag; waarom bestaan wij? We kijken daarbij ook naar de huidige tijd. Wat gebeurt er, wat betekent dit voor ons en ons bestaansrecht? Door dit helder te krijgen en de bezieling weer te voelen, ontstaat de energie om scherpe keuzes te maken. 

Stap 2 – Strategy

Elke organisatie heeft een strategie. Maar een strategie zonder bezieling komt nooit tot echte volwassenheid en leidt dus tot beperkte impact. Door met nieuwe inspiratie en energie te kijken naar wat jouw organisatie te bieden heeft en wat de strategie is, komen jullie tot scherpere keuzes. Is de koers van jou en jouw (management)team écht helder? Dan wordt het makkelijker kiezen en is de impact groot.

Stap 3 – Success

Om verandering te laten slagen, heb je succes nodig. Zodat medewerkers niet alleen begrijpen wat de bedoeling is, maar dit ook voelen. Nu de energie teruggebracht is in de organisatie en de strategie scherp, is het tijd om het ‘juiste’ te doen. Dat wat naadloos aansluit bij de (hernieuwde) strategie en bijdraagt aan de bezieling. Samen de schouders eronder en de versnelling inzetten.

neem contact op

Jouw impact vergroten begint met een gesprek!

Plan een afspraak met Mark in en ontdek wat jijzelf, jouw team en jouw organisatie nodig hebben om meer impact te realiseren.